Przygotowujemy w Państwa imieniu dokumenty i wnioski o wypłatę zasiłku pogrzebowego do ZUS, KRUS, WBE, MSWiA.

Kredytowanie pogrzebu

Koszty pogrzebu kształtują się na różnym poziomie w zależności od oczekiwań oraz indywidualnej sytuacji rodziny organizującej pogrzeb.

Oferujemy Państwu możliwość kredytowania kosztów pogrzebu w ramach zasiłku ZUS lub KRUS. W przypadku kosztów pogrzebu przekraczających wysokość kwoty zasiłku pogrzebowego, dokonują Państwo zapłaty różnicy pomiędzy kosztami pogrzebu, a wysokością zasiłku.

W przypadku, gdy koszty pogrzebu są mniejsze niż kwota zasiłku, natychmiast zwracamy Państwu różnice w gotówce.

Jaka jest wysokość zasiłku pogrzebowego?

Jeżeli śmierć osoby nastąpiła po dniu 1 marca 2012 r. wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4000 zł.
Jeżeli śmierć nastąpiła przed tą datą obowiązują stare zasady obliczania zasiłku pogrzebowego.
Wynosił on 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu są zwracane.

Dokumenty wymagane

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci: